våra medarbetare berättar

"Vi har ofta glädjen att vinna viktiga upphandlingar"

Åsa Frössling Älveroth, Rör- och anläggning

"Att vi ställer höga krav på de anställda bidrar till en ökad trivsel."

"Direkt efter avslutad fyraårig maskinteknisk linje 1984 i Kungälv började jag jobba som ritare på en konsultfirma som arbetade med off-shore. Efter ett antal vintersäsonger i Alperna, som jag varvade med ritarbete på en konsultfirma i Göteborg, fick jag möjlighet att börja på ett företag i Norrköping där jag först träffade många av de personer som är mina närmsta medarbetare idag.

Efter ett antal år hos en annan teknikkonsult värvades jag 2004 till Jaakko Pöyry i Norrköping som projektingenjör och har varit på anläggningsavdelningen där sedan dess. Vi arbetar i projekt mot i huvudsak massa- och pappersindustrin samt energibranschen. Sedan sex år tillbaka ansvarar jag för en avdelning som består av femton medarbetare – projektledare, rörkonstruktörer och processingenjörer. Variationen i att dels vara chef och dels själv jobba i projekt ute hos beställaren ger mig utmaningar som jag trivs väldigt bra med samt en närhet till kunden som är viktig.

Vi har ofta glädjen att vinna viktiga upphandlingar hos våra kunder, vilket ger roliga och utvecklande arbetsuppgifter till våra medarbetare inom alla discipliner. Att vi ställer höga krav på de anställda tror jag också bidrar till en ökad trivsel. De flesta hos Pöyry är helt självgående och sköter sina projekt utan alltför stor inblandning från ledningen.

Jag tror att det finns många projekt kvar att hämta för Pöyry i framtiden, dels hos våra trogna kunder men även hos många nya. Industrin drar ner på personal, men jobben måste fortfarande göras av någon och det är där vi ska hålla oss framme med vår bredd och kompetens!"

- Åsa