våra Medarbetare berättar

"Vi har en prestigelös och hjälpsam stämning som genomsyrar hela företaget"

Anna B Larsson, Miljö

"Att arbeta på Pöyry är utvecklande och roligt."

"Mitt namn är Anna och jag arbetar på Pöyrys miljöavdelning i Göteborg. Jag påbörjade min anställning 2009 på dåvarande VPC (Vattenfall Power Consultant) som 2011 köptes upp av Pöyry. I grund och botten är jag högskoleingenjör med inriktning mot miljö. Till en början arbetade jag mycket i projekt inom vindkraft. Det kunde röra sig om vindberäkningar, tillståndsfrågor och optimering av parklayouter. Idag arbetar jag även med GIS (geografiska informationssystem), miljökonsekvensbeskrivningar och olika tillståndsfrågor. Arbetet innebär att hantera stora datamängder som ska struktureras upp och organiseras, vilket jag tycker är kul.

Jag stortrivs i konsultrollen eftersom den erbjuder omväxling och variation mellan olika typer av uppdrag och möjligheten att arbeta med många olika människor. Att vara konsult ställer samtidigt stora krav på att jag styr mitt arbete för att säkerställa ett jämt flöde av uppdrag, så att jag alltid har att göra. Jag uppskattar friheten i den tjänst jag har idag. Möjligheten att själv lägga upp mitt arbete är stor – så länge jag når uppsatta deadlines kan arbetet utföras när det passar mig och mina kollegor.

Att arbeta på Pöyry är utvecklande och roligt. Vi har en prestigelös och hjälpsam stämning inom min avdelning och jag tycker att detta genomsyrar hela företaget. ”VI”-känslan är stark och detta är en av anledningarna till varför jag skulle rekommendera andra att söka tjänster hos oss. I framtiden vill jag fördjupa mig ännu mer inom GIS och jag är säker på att jag får möjlighet till det i min anställning på Pöyry."

- Anna