våra medarbetare berättar

"Vad som motiverar mig lite extra är jakten på nya spännande uppdrag"

Johan Storm, Projektutveckling och Processteknik Energi

"Mina uppdrag har varit otroligt roliga och utvecklande."

"2011 välkomnades jag till Pöyryfamiljen efter att ha spenderat mina två första år som civilingenjör i Norge med jobb mot olje- och gasplattformar. Tiden i Norge var mycket spännande med stora engineeringprojekt, besök på plattformar och rejäla mekaniska komponenter som skulle lyftas på plats, men det var hög tid att börja jobba med något som ligger mig varmare om hjärtat, nämligen energi. Jag kom till Pöyry i Göteborg och började jobba på deras kraft- och värmeavdelning.

Mina uppdrag mot kraft- och värmeanläggningar har varit otroligt roliga och utvecklande, oavsett om jag arbetat som projektledare, räknat på värmebehov eller ritat anläggningslayouter. Uppdragens art medför ofta ett stort eget ansvar och ett behov av att ha koll på helheten. Ett av de mest intressanta och utvecklande uppdragen jag medverkat i gick ut på att konstruera och installera en bränslespridare i en biobränsleeldad panna. I arbetsuppgifterna ingick beräkning, mekanisk design, processdesign, upphandling och att ta på sig blåställ för att rigga och köra testanläggning samt delta i slutlig installation.

Det jag trivs bäst med är just variationen i uppdrag och arbetsuppgifter och den utmaning och utveckling som detta medför. Vad som motiverar mig lite extra är jakten på nya spännande uppdrag samt att vara delaktig i utvecklingen av Pöyrys affär inom kraft- och värmesektorn. Vi är ett team med en härlig energi och har byggt en stabil plattform att utvecklas vidare på."

- Johan