Kompetensområden

Kompetensområden

Pöyry erbjuder ett komplett utbud av tekniska tjänster inom engineering, inklusive nedanstående discipliner.

Anläggning

Pöyry har en gedigen erfarenhet från anläggningskonstruktion inom branscherna Industri, Energi och Infrastruktur.

Arkitektur

Pöyrys arkitekter innehar expertis och kunskap för att skapa kostnadseffektiva byggnader och industrianläggningar.

Byggledning, bygg- och markprojektering

Pöyry har lång erfarenhet av byggledning och byggteknik med anknytning till industri- och infraprojekt.

El

Vår kompetens inom el omfattar allt från elkraft och distribution, processelektrifiering till husbundna installationer inom våra branschområden.

Geoteknik och bergteknik

Våra sammankopplade team av högt kvalificerade ingenjörer och geologer erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom geoteknik och bergeknik.

Processteknik

Produktionsprocesserna i våra kunders anläggningar är unika med speciella egenskaper. Detta kräver grundläggande och avancerade kunskaper i både processteknologi och processprojektering.

Processautomation och instrumentering

Vår expertis inom processteknik kombineras med gedigen erfarenhet inom automation och fältinstrumentering för olika applikationer inom våra branschområden.

Transmission & Distribution

För att garantera en ekonomisk och tillförlitlig strömförsörjning med en alltmer blandad energiproduktion, behöver vi möta utmaningarna inom en föränderlig energisektor.

Vatten och vattenrening

Oavsett om du behöver oberoende strategisk rådgivning eller banbrytande designlösning, kan Pöyry leverera ditt vattenprojekt.

Väg, järnväg och tunnelbana

Oavsett om du behöver unika designlösningar eller en partner i ett fullständigt projektgenomförande, har vi idealiska förutsättningar att leverera tjänster inom hela transportsektorn. Vi erbjuder avancerade och skräddarsydda lösningar för järnväg och väg samt tunnelbana med fokus på storstadsutveckling.

Värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC)

Pöyry erbjuder planering, övervakning och konsulttjänster för alla delar av värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC), vattensystem samt VVS för nya konstruktioner och renoveringsprojekt.