Projektutveckling

Projektutveckling

För att utveckla projekt krävs en kompetent konsult.

Pöyrys omfattande expertis, exempelvis ekonomer, finansiella rådgivare, kommersiella experter, energispecialister och experter inom olika teknologier, ger en exceptionellt bra bas för projektets utvecklingstjänster.

Exempel på dessa tjänster omfattar

 • Nationella eller regionella energimarknadsanalyser
 • Bränsletillgänglighetstudier
 • Due Diligence / Företagsanalyser
 • Lönsamhets- och förstudier
 • Projektfinansiering
 • Miljökonsekvensstudier- och beskrivningar
 • Konceptuell design
 • Front-End Engineering
 • Fabriksområdesanalyser
 • Avfallshanteringsplaner
 • Fabrikskoncept
 • "Benchmarking" / Prestandajämförelser