Projektgenomförande

Projektgenomförande

Att omvandla koncept till verklighet

Pöyry erbjuder ett brett utbud av tjänster för att genomföra idéer till en fungerande verksamhet.

Pöyrys globala nätverk av experter, däribland ekonomer och jurister, samt specialister, projektledare och planerare finns tillgängliga för att hjälpa till med att omvandla koncept till verklighet. Pöyry har rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Vår mångsidiga kunskapsbas, tillsammans med praktisk erfarenhet från verkliga lösningar för projektets utmaningar, ger flexibilitet och gedigen grund för riskhantering i projektleveransen. Pöyry har samlat sina erfarenheter från projektgenomförande och bästa praxis i ett unikt koncept, för att få struktur, tydlighet, effektivitet och öppenhet för ett effektivt genomförande av projekt. I detta koncept finns processer för projektövervakning, projektledning, projekteringsledning, inköp, bygg, montage och idrifttagning samt projektstöd och tillståndsaktiviteter.

Pöyry arbetar med beställare, anbudsgivare och / eller andra parter för att minimera risken för förseningar i ett projekt och att maximera möjligheterna för punktlig leverans.

Pöyrys tjänster omfattar

  • Projektledning och projektadministration
  • Projektering och konstruktion
  • Upphandling
  • Bygg och montageledning
  • Utcheckning och idrifttagning