Projekttjänster

Projekttjänster

Projekttjänster omfattar ett stort utbud av tjänster som Pöyry kan leverera till kunder i olika branscher inom energi, industri och infrastruktur. Konsulttjänsterna omfattar anläggningens hela livscykel. Pöyrys projekttjänster varierar beroende på bransch, projektfas och kundbehov. Med hjälp av Pöyrys projektmetodik kan alla projekt genomföras på ett effektivt sätt. Projektmetodiken innehåller riktlinjer, instruktioner och dokumentmallar för att likrikta projektgenomförandena och uppnå projektens kvalitetsmål.

Pöyrys tjänster och leveranser kan bestå av

 • Marknadsanalyser
 • Lönsamhetsstudier
 • Förprojektering
 • Projektledning
 • Kostnadsstyrning
 • Tidsstyrning
 • Riskanalyser
 • Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA)
 • Upphandling (inköp, leveransbevakning, leveranskontroll)
 • Bas- och detaljprojektering
 • Bygg- och montageledning
 • Utcheckning och idrifttagning
 • Flaskhalsanalyser