Projektfaser

Projektfaser

Med Pöyrys långa erfarenhet och expertis kan vi bidra till att utveckling av ett potentiellt projekt genomförs på ett effektivt och strukturerat sätt. Inom Pöyrys beprövade projektmodell delar man upp projektutvecklingen i projektfaser.

Projektfaser är de steg som behöver genomföras på ett strukturerat sätt för att optimera projektutvecklingen. Dessa projektfaser kan vara olika beroende på bransch.

Exempel på detta är från processindustrin, där projektfaserna kan vara

  • Marknadsanalys
  • Förstudie
  • Förprojekt
  • Genomförandeprojekt
  • Driftoptimering

Marknadsanalys

Baserat på affärsidé kan det initieras en analys av hur idén kan förverkligas. Denna analys kan innehålla exempelvis marknadsbehov och lönsamhetsbedömningar. För att konkretisera genomförda analyser, bör en förstudie genomföras.

Förstudie

Syftet med en förstudie är att undersöka ett antal olika scenarier eller alternativa projektidéer för att klarlägga om förutsättningar och möjligheter finns för beslut om vidare utredning i ett förprojekt eller på annat sätt.

Förprojekt

Syftet med ett förprojekt är att ta fram underlag för beslut om genomförande av investeringen. Ett alternativkoncept som valts baserat på förstudien, studeras djupare och investeringskostnaden kalkyleras baserat på eventuella bindande anbud från leverantörer/entreprenörer.

Genomförandeprojekt

Aktiviteterna för ett genomförandeprojekt är normalt samma oberoende av bransch, kund eller typ av investering (ombyggnad, ny anläggning etcetera). Pöyry har mycket god kompetens att genomföra projekt med fokus på ”projektmål” och ”effektmål”. Vi kan organisera, leda och genomföra projekten på ett målinriktat sätt. Vi använder vår egen projektmetodik, som naturligtvis kan kombineras med kundens/ projektägarens egen projektmetodik vid behov.

Driftoptimering

Omfattningen av optimeringstjänster beror helt och hållet på typ av anläggning, tillsammans med kundens ambitionsnivå och önskemål. Det är vanligt att tjänsterna kombineras med undersökning i anläggningen och skrivbordsarbete.