Projektfaser och projekttjänster

Projektfaser och projekttjänster

Pöyry erbjuder ett stort utbud av konsulttjänster för hela livscykeln av en investering, från utveckling, genom implementering till driftoptimering. Omfattningen av konsulttjänsterna kan variera beroende på bransch, kundbehov och projektfas.