Projekt

Dina projekt, vår expertis

Oavsett om du behöver hjälp med projektutveckling initialt eller en komplett lösning för projektledning kan du vända dig till Pöyry.

Som din projektpartner får du tillgång till tjänster som spänner över hela projektets livscykel, från förberedande genomförbarhets till genomförande, förstärkt med decennier långa projektgenomförande know-how.

Ditt projekt är speciell och kommer med sina egna unika utmaningar. I nära samarbete som en del av ett helt integrerat team, kommer våra experter att vägleda dina val med hjälp av vår beprövade gate-strategin. Från den totala EPCM lösningar fungerar som projektledare inom din organisation, kommer vi att se till att ditt projekt uppfyller de högsta kvalitets- och säkerhetsnormer.

Med över 50 års erfarenhet av projektledning kontroll och styrning, och ett stort globalt nätverk av lokal kunskap, kommer vi att göra det möjligt för projektet att lyckas - i tid, inom budget och omfattning.

Över10kprojekt om året

Pöyrys experter levererar årligen över
10 000 projekt