Miljö

Utbildningar inom miljö och arbetsmiljö

Pöyry erbjuder företagsanpassade utbildningar inom miljö- och arbetsmiljöområdet samt inom kemikalier, antingen för den lilla gruppen eller för hela företaget. Vår styrka ligger i att våra utbildare också har flerårig yrkeserfarenhet inom expertområdet och därmed kan levandegöra och konkretisera utbildningens innehåll på ett lättillgängligt sätt.

Vi håller utbildningar om kemikalielagstiftningen REACH, vidareutbildning för kemikaliegrupper, systematiskt arbetsmiljöarbete eller anpassar miljöutbildningen efter företagets behov. Vi erbjuder utbildning också för bolag med miljötillstånd där vi går igenom kontrollprogram och diskuterar provtagning, provhantering, flödesmätning och kvalitetssäkring med tillhörande frågor.