Miljö

Kommunikation och acceptans

Antag att ditt företag har eller vill införa en verksamhet som innebär påverkan på miljön, och har stött på svårigheter att få acceptans för nya förändringsprojekt från myndigheter eller närboende.

Att få acceptans för planerade förändrings- och utvecklingsprojekt kan vara avgörande för hur projekt kommer att fortlöpa och hur genomförandet lyckas. Bristande acceptans och misslyckad kommunikation kan i värsta fall påverka ett helt företags anseende.

Pöyry kan bistå med en kommunikationsplan och genomföra den, oavsett om det handlar om ett internt förändringsarbete eller ett projekt som skall lotsas genom de demokratiska processerna enligt lagstiftning och politik.

Pöyrys miljökonsulter har mångårig erfarenhet av kommunikation och acceptansfrågor för projekt inom bland annat vindkraft, kraftledning och olika typer av industri.