Miljö

Environmental Due Diligence (EDD)

Pöyrys miljökonsulter i Sverige har erfarenhet av att utföra Environmental Due Diligence-uppdrag för olika typer av verksamhet.

I denna typ av revisionsuppdrag inför köp eller försäljningar gör vi risk- och konsekvensbedömningar av nuvarande och kommande lagkrav och status på verksamheten, som exempelvis hur kemikalier förvaras, risker för markföroreningar, med mera. Pöyrys miljökonsulter i Sverige samarbetar oftast med experter från vår verksamhet i Finland inom både miljö, teknik och management consulting i genomförandet av dessa uppdrag.