Miljö

Energieffektivisering

Pöyrys konsulter hjälper sina kunder med att analysera, sammanställa och utvärdera energianvändning, energikostnader och nyckeltal för energieffektivitet för att kunna ge förslag på kostnadsreducerade åtgärder och minska energikostnader inom olika typer av industrier.

Arbetet med energieffektiviseringar inkluderar genomförande av energistudier där syftet bland annat kan vara att ta fram tekniskt investeringsunderlag för nya investeringar i verksamheten samt optimeringsförslag för energiförsörjning och ökad värmeåtervinning inom anläggningar. Våra konsulter har även erfarenhet av analyser av elmarknaden i Sverige och kommande prisutveckling.