Miljö

Efterlevnad av myndighetskrav

Pöyrys miljökonsulter hjälper till med uppföljning av efterlevnad av de myndighetskrav som gäller för verksamheten angående egenkontroll, revisioner och perio­diska besiktningar inom miljöområdet. Vi kan också vara behjälpliga i företagets miljörapportering, utredningar och implementering av lagkrav.