Miljö

Riskbedömning

Pöyry har god erfarenhet av att utföra riskbedömningar för miljö och arbetsmiljö inom industrin och kan bistå med genomföranden av bland annat kemiska riskbedömningar och specifika projektbedömningar, så väl som att utvärdera risken för miljö- eller arbetsmiljöolyckor. Vi kan även hjälpa till med att ta fram eller uppdatera befintlig riskanalys på hela eller delar av företaget. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med både små och stora företag som berörs av så väl Sevesolagstiftningen som andra riktlinjer.