Miljö

Kemikalier och REACH

Vi har ett komplett utbud av tjänster kring nationella kemikalielagstiftningar samt REACH.

Exempelvis erbjuder vi

 • REACH-registreringar och dossieruppdateringar till den europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA
 • Revisioner där vi följer upp företagets lagefterlevnad kring kemikalier/kemikaliehantering
 • Strategisk rådgivning vid till exempel produktutveckling, koordinering och ledning av registreringskonsortium av flera företag som är intresserade av registrering av samma ämne. Pöyry administrerar i dagsläget två större REACH-konsortier
 • Tredjepartsrepresentation i konsortium
 • Dokumentering att företaget uppfyller exponeringsscenarier för inköpt och egentillverkade kemikalier
 • Utfärdande av säkerhetsdatablad samt översättningar av dessa
 • Sammanställning av RMM-rapporter, exponeringsscenarier (ES), kemikaliesäkerhetsrapporter (CSR) och ämnesanalyser med mera
 • Allmän support kring REACH-lagstiftningen för alla funktioner inom en verksamhet (ex. inköp, produktion, försäljning)

Vi erbjuder även

 • Verksamhetsanpassade utbildningar om kemikalielagstiftningen REACH
 • Vidareutbildning för kemikaliegrupper
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete eller anpassad miljöutbildning efter behov