Miljö

Hälsa, säkerhet och miljö (HSE)

God hälsa, säkerhet och miljö är en grundförutsättning för att skapa nöjda medarbetare, minimera företagsrisker och verka för en bättre värld.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • HSE-samordning vid byggprojekt inkl Arbetsmiljö- och Byggarbetsmiljösamordning BAS P/U
  • HSE-krav vid upphandling
  • Riskanalyser
  • Besiktningar, revisioner och granskningar
  • Miljörapportering
  • Utveckling av ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö
  • Lagefterlevnadkontroll, uppdatering och implementeing av nya lagar
  • Utbildningar
  • Hållbara leverantörskedjor