Miljö

Green Mill Index

Pöyry har utvecklat ett unikt verktyg, Green Mill IndexTM, som används för att analysera och följa upp den miljömässiga hållbarheten för en verksamhet, exempelvis ett pappersbruk.

Indexet är baserat på fler än femtio olika indikatorer inom området där brukets verksamhet har påverkan på miljön. Många av dessa bygger på europeiska kommissionens standarder som kallas BAT-nivåer.

De viktigaste indikatorerna som utvärderas är

  • Förbrukningen av råvaror och energi
  • Utsläpp av föroreningar till vatten och luft inklusive avfallsgenerering
  • Effektiviteten av användningen av energi, vatten och material
  • Miljöpåverkan av brukets lokalisering
  • Transporter