Miljö

MKB och tillstånd

Pöyrys miljökonsulter har mångårig erfarenhet av att driva och genomföra kompletta tillståndsprocesser åt våra kunder.

Vi har stor vana av samrådsprocesser med både myndigheter och allmänhet och av att ta fram kompletta miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för tillståndsansökningar. Pöyrys konsulter har även erfarenheter av att hantera kompletterande utredningar som kan behövas, att ansöka om strandskyddsdispens och även att ansöka om andra dispenser enligt exempelvis artskyddsförordningen samt även av att ta fram MKB för områden som innefattar Natura 2000-områden.