Miljö

Miljö

Att uppnå långsiktig hållbarhet är inte bara något som är bra för miljön och samhället – det är också något som i många fall visat sig vara bra för lönsamhet och den framtida utvecklingen i stort. Miljö, arbetsmiljö och resurseffektivitet har alltid haft en central roll i Pöyrys företagsvision och målsättning och Pöyry strävar alltid efter att leverera långsiktiga och hållbara lösningar till sina kunder.

Med Pöyry som partner inom miljöområdet erhålls tillgång till mångårig erfarenhet inom hantering av tillståndsärenden, miljökonsekvensbeskrivningar, samrådsprocesser och HSE-frågor, vilket möjliggör välinformerade beslut redan under tidiga faser av projekt. Pöyry strävar efter att alltid leverera hållbara lösningar som uppfyller hårda miljökrav och standarder, baserade på vår gedigna kunskapsbas inom miljölagstiftningen i Sverige.

Med fler än 200 hängivna miljökonsulter inom Pöyrys globala nätverk stöttar Pöyry sina kunder i alla olika faser av miljörelaterade projekt, från strategisk rådgivning och tidig projektutveckling till miljö- och arbetsmiljöstöd under byggnation, produktion och avveckling. I Sverige har Pöyry idag ca 25 konsulter inom miljöområdet lokaliserade på 9 kontor i landet som stöttar kunder med miljörelaterade uppdrag inom en rad olika branscher som energi (vindkraft, eldistribution, vattenkraft och kärnkraft), papper & massaindustri, skogsindustri, kemi & bioraffinering och gruv & metall. Pöyrys miljöavdelning har bland annat experter inom följande områden:

 • MKB och tillstånd
 • Verksamhetsstöd- och styrning
 • Byggprojektstöd- och styrning
 • Biodiversitet och naturvård
 • Kemikalier och REACH
 • Hälsa, säkerhet och miljö (HSE)
 • Riskbedömning
 • Efterlevnad av myndighetskrav
 • Energieffektivisering
 • Environmental Due Diligence (EDD)
 • Kommunikation och acceptans
 • Utbildningar inom miljö och arbetsmiljö
 • Green Mill Index

Pöyry globalt har erfarenhet av mer än 2 000 miljörelaterade uppdrag inom industri, energi och infrastrukturprojekt.