Transaktioner och Investment Banking

Transaktioner och Investment Banking

Med branschspecifik kunskap inom teknik, rådgivning och investment banking, erbjuder Pöyry ett unikt utbud av tjänster vid företagsförvärv, avyttringar, privatiseringar, emissioner, samt projekt- och förvärvsfinansiering.

Pöyrys kunder drar nytta av vårt branschfokus och de strategiska, tekniska, kommersiella, rättsliga och finansiella aspekterna av varje transaktion och de litar på vår självständighet och opartiska rådgivning.

Pöyry är marknadsledande inom rådgivning i due diligence-processer vid transaktioner inom alla delar av värdekedjan för energi- och skogsprodukter.

  • Vi har stor erfarenhet av att stödja riskkapitalbolag och företag inom energisektorn, skogsindustrin och förpackningsbranschen med kommersiell, teknisk och strategisk rådgivning i transaktionsprocessen
     
  • Vi har förmågan att lokalt och på plats stödja transaktioner i energisektorn, skogsindustrin och förpackningsbranschen i såväl Europa som Amerika och Asien
     
  • Vi har ett starkt M&A-team, som har genomfört över 50 transaktioner till ett sammanlagt värde av över 12 miljarder euro inom energisektorn, skogsindustrin och förpackningsbranschen sedan år 2000
     
  • Sedan 2008 har vi värderat runt 94GW av energitillgångar med ett sammanlagt uppskattat värde av 106 miljarder euro i Europa och MENA, inklusive gas, kol, onshore / offshore vind, vattenkraft, solenergi, och kärnkraft.

M&A och Corporate Finance

Pöyry Capital är Pöyrys investmentbank och erbjuder oberoende rådgivning inom corporate finance och M&A till kunder i skogsindustrin, energi- och förpackningssektorn.

Vårt team består av erfarna bankirer med erfarenhet från några av de största och mest betydande företagsaffärerna i Europa inom de sektorer vi fokuserar på. Pöyry Capital erbjuder bästa praxis inom investment banking med ledande branschexpertis och tillgång till beslutsfattare runt om i världen.