Pöyrys marknadsrapporter

Pöyrys marknadsrapporter

Marknaderna förändras i snabb takt och det blir allt svårare att fatta beslut som är väl underbyggda och som snabbt ger önskade resultat.

Oavsett om du utvecklar nya marknadsstrategier eller vill förstå hur din bransch och industri ser ut i ett visst land eller region, kan du använda dig av Pöyrys oberoende marknadsrapporter.

Pöyry har unik branschförståelse, kommersiellt kunnande och lång erfarenhet. Vi kan hjälpa dig att få de marknadsinsikter du behöver för att utveckla dina framtida strategier.

Pöyrys detaljerade regionala, landsspecifika och teknikrelaterade rapporter omfattar

• Marknadsutvecklingen

• Miljölagstiftningen

• Branschstrukturen och marknadsaktörer

• Regleringar och lagstiftning

• Prisinformation

Rapporter – BioFutures

Vilken biobaserad teknik du väljer att investera i är ett avgörande beslut för framtiden.

Rapporter - Energi

Världens energimarknader genomgår stora förändringar: Vad händer bortom 2020?

Rapporter - Skog, biomassa och träindustri

De globala skogsresurserna och de viktigaste marknaderna för träprodukter och biomassa förändras. Var finns tillväxtmöjligheter?

Rapporter - Bioraffinering, papper & förpackningar

Den globala efterfrågan på massa, papper och förpackningar förändras. Hur ser framtiden för fiber ut?