Byggkonstruktion

Byggkonstruktion

Pöyrys byggprojektering skapar ändamålsenliga och hållbara lösningar på fundament, byggstomme och klimatskal för fastigheter inom den industriella processen.

Vi optimerar och anpassar vår projektering och våra konstruktioner inom ramen för fastställd tidplan, tekniska målsättningar och byggnadens användningssyfte. Vi erbjuder tjänster till såväl ombyggnads- som nybyggnadsprojekt.

Vårt specialkunnande är projektering av krävande industriella konstruktioner, vilket även inkluderar affärsfastigheter. Vi har duktiga byggledare och projektörer i Sverige som vid behov får stöd i större projekt från Finland, där vi är marknadsledande inom projektering av processindustri med gedigen internationell erfarenhet. I Sverige har vi byggare i Stockholm, Göteborg och Norrköping.

Våra omfattande globala resurser möjliggör projektering av stora projekt och efter mycket strikta tidplaner. Vår erfarenhet av projektering täcker alla typer av byggnader och konstruktioner

 • Stålkonstruktioner
 • Betongkonstruktioner
  • Platsgjutning
  • Prefabprojektering
 • Träkonstruktioner
 • Samverkande konstruktioner
 • Specialkonstruktioner
  • Glidgjutna konstruktioner
  • Dynamiskt belastade konstruktioner

Industriprojekt

Vi erbjuder experttjänster genom hela projektcykeln, från förprojektering och bygghandlingar till underhålls- och rivningsprojektering.

Tredjepartsgranskning

Med tjänsten tredjepartsgranskning kan kunden försäkra sig om byggprojekteringens status under konstruktionens hela livscykel. I extremt krävande projekt krävs tredjepartsgranskning av projektering och utförande för att verifiera planefterlevnad under projekteringsfasen.

Branscher

Våra byggtekniska referenser täcker bland annat följande industribranscher