Bygg

Bygg

Med vår långa erfarenhet inom området erbjuder vi omfattande arkitekt- och konstruktionstjänster för alla byggnadstyper. Våra byggnadsprojektörer (även el, byggnadsautomation och HVAC) arbetar främst med industriprojekt.

Ekologisk och hållbar stadsutveckling är en av nutidens viktigaste utgångspunkter för all projektering, med urbanisering och klimatförändring som de främsta drivkrafterna. Många byggnadstekniska beslut har stor betydelse för att sänka mänskligt koldioxidavtryck.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för utformning av byggnader och konstruktioner, under och ovan jord. Vi projekterar främst industriella objekt och underjordiska konstruktioner.