Infrastruktur

Zürich Cross-City Link, Schweiz

SBBs Cross-City Link gör att Zürich centralstation är redo för 500 000 besökare varje dag, år 2020

Zürich, Schweiz

Projektfakta

Kund: Swiss Federal Railways (SBB)

Land: Schweiz

Projekttyp: Transport

Produktionskapacitet: 500 000 besökare/dag

Vi gör pendlandet bekvämare.

Swiss Federal Railways (SBB), Schweiz nationella järnvägsföretag, tar idag hand om ca 353 miljoner passagerare och fraktar över 64 miljoner ton gods varje år.

Centralstationen i Zürich är den största i landet och sedan 1990 har antalet resenärer som passerar genom stationen dubblerat i antal – och fortfarande ser man en stor ökning av passagerare även i framtiden. För att möta den nya situationen, tog SBB fram ett förslag till en helt ny järnvägslinje. Den bildar en länk mellan de östliga och de västliga tåglinjerna och ser till att tåg kan passera genom centralstationen istället för som idag, då tågen blir stående för att sedan vända. Den nya lösningen ger både tidsvinster och utökad trafikintensitet på spåren.

SBB vände sig till ZALO-konsortiet, som Pöyry är en del av, för en rad tjänster – från den första förstudien till detaljerade ingenjörsplaner och projektledning på plats. Att gräva och schakta ut en underjordisk tågstation i de centrala delarna av en så stor stad som Zürich krävde ett innovativt förhållningssätt. Därtill ett tillvägagångssätt som skapade minimala störningar i den övriga, löpande trafiken i centralstationen genom hela projektet.

Så här kommenterar Roland Kobel, Project Director Cross-City Link för SBB-projektet. ”Det var ett komplext projekt som krävde expertis i planeringen, effektiv projektledning och ett speciellt fokus på säkerheten. Med tanke på de fysiska utmaningarna på platsen – floden och den pulserande huvudstaden ovan mark– måste jag säga att Pöyrys expertis verkligen gjorde skillnad i det här projektet”.

Vår expertkunskap bidrar till att skapa en tåglänk som ökar kapaciteten på Zürich centralstation med mer än 30%, samtidigt som den förbereder Zürich för ytterligare en förväntad ökning i trafiken – både ovan och under jord. När projektet står färdigt, kommer den nya stationen att vid rusningstrafik kunna hantera 400 meter långa tvåvåningståg med upp till 3 000 passagerare som anländer varannan minut.