Energi

Vanda Energi, Finland

Banbrytande kraftvärmeverk för avfall med en effekt på 95%, Vanda Energi, Finland

Vantaa, Finland

Projektfakta

Kund: Vanda Energi

Land: Finland

Projekttyp: Kraftvärmeverk för avfall

Produktionskapacitet: 95% effekt

Ombonade hem med hjälp av hushållsavfall.

Vanda Energi är ett av Finlands största energibolag, som ägs gemensamt av städerna Vanda och Helsingfors. Under 2014 kommer Vanta Energis banbrytande kraftvärmeverk för avfall att tas i drift, kulmen på ett fem år långt projekt.
 
Redan från början eftersträvade Vanda Energi

  • En strategi som maximerade effekten samtidigt som det totala CO2-utsläppet minskade
  • En konstruktion som både var praktiskt anpassad och estetiskt tilltalande

För att hjälpa Vanda Energi att uppnå sina mål, levererade Pöyry i nära samarbete med sin uppdragsgivare allt från miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillstånd för konstruktion och upphandling till byggledning. Med hjälp av Pöyrys globala expertis och kunskapsbas kunde projektet utvecklas till en innovativ lösning som bidragit till att utgöra ett föredöme för industrin.
 
”Kraven i detta projekt har varit ovanligt höga”, konstaterar Kalle Patomen, projektledare hos Vanda Energi. ”Vi sökte innovativ teknik, vacker design och nya produktionsnivåer. Pöyry levererade på alla fronter”.
 
Resultatet? Den nya anläggningen kommer att uppnå en effekt på 95%, hjälpa Vanda Energi att använda cirka 30% mindre kol inom el- och värmeproduktion och samtidigt avsevärt minska den mängd hushållsavfall som deponeras i avfallsanläggningar.