Infrastruktur

Ringleden, Finland

En smidig förbindelse för 200 000 människor med nya ringleden i Helsingfors, Trafikverket i Finland

Helsingfors, Finland

Projektfakta

Kund: Trafikverket i Finland och Vanda stad

Projekttyp: Dubbeltunnel, borrning och sprängning, fyra underjordiska stationer

Land: Finland

Satsar på hållbart pendlande.

Helsingfors-Vanda flygplats har länge varit i behov av en direktförbindelse till Helsingfors stadskärna. Dessutom har den omgivande stadsbebyggelsen haft en stadig tillväxt, och Trafikverket i Finland har fastslagit att miljövänliga, tidsbesparande alternativ till bilar och bussar bör erbjudas människor som pendlar till arbetet. Efter att de olika alternativen utvärderats föreslogs en ny ringled. Den kommer att utgöra en väsentlig komponent i stadens järnvägsnät, som syftar inte bara till att vara viktig för pendlare, utan även stimulera utvecklingen av nya bostads- och arbetsområden i dess närhet. Leden började byggas i mars 2009 och kommer tas i drift 2015.

När ringleden står klar kommer den uppskattningsvis att ge ytterligare 200 000 invånare en förbindelse och knyta 200 000 arbetsplatser till järnvägsnätet. Den förväntas ha 50 000 resenärer dagligen år 2025. ”Banan utgör en viktig färdväg genom staden, vilket stärker kollektivtrafiken i området”, säger Juha Kansonen, ringledens projektchef från Trafikverket i Finland.

Pöyry har varit delaktigt i att utarbeta både den generella projekteringen och banprojekteringen, samt den tekniska planen, och håller i skrivande stund på att färdigställa detaljprojekteringen för tunneln och de underjordiska stationerna. Uppdraget omfattar konstruktion av tunnlarna och byggnation av fyra stationer, varav två kommer att tas i anspråk först när övrig infrastruktur etablerats. Dessutom konstruktion av tekniska system, som inte bara kommer att förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet, utan även göra resandet mer komfortabelt.