Energi

Lillgrund

Vattenfalls vindkraftpark Lillgrund producerar förnybar energi till 60 000 hem

Malmö, Sverige

Projektfakta

Kund: Vattenfall

Projekttyp: Havsbaserad vindkraftpark

Land: Sverige

Lyser upp i natten.

Vattenfalls Lillgrund är en av världens största havsbaserade vindkraftparker och stod klar 2007. Experter från Pöyry fanns med som konsulter hela vägen från projektering till drift.

Valet av plats mitt i Öresund, mellan Malmö och Köpenhamn, var avgörande för projektet. Här fanns optimala förutsättningar med jämna starka vindar och en medelvindhastighet på 8,4 m/s vid 64 meters höjd. Med en vindmast placerad ute till havs kunde man redan på ett tidigt stadium genomföra mätningar för korrekta vindanalyser och produktionsberäkningar.

Lillgrund ligger endast sju kilometer från den skånska sydkusten och det fanns inledningsvis en stor lokal oro för miljöpåverkan och ljud från vindkraftverken. Men med noggranna miljöstudier och tätt samarbete med Länsstyrelsen kunde man garantera en minimal miljöpåverkan som främst uppstod under själva byggprocessen.

– Och när vi skulle verifiera ljudnivån vid drift visade det sig att ljudet från parken var lägre än bakgrundsljudet. Vi hade stora svårigheter att ens mäta det, berättar Thomas Davy, projektledare vid Pöyry, som ansvarade för flera viktiga miljöstudier både före, under och efter byggnation.

Lillgrund har sedan parken togs i bruk levererat helt i linje med inledande beräkningar och ingen skadlig miljöpåverkan har kunnat konstateras under drift.

Vindkraftparken beräknas vara i drift i 20-25 år. Därefter kan så gott som alla delar återvinnas och platsen återställas helt. Miljöpåverkan vid avveckling av en vindkraftpark är ungefär samma som vid anläggning.

De dokumenterade erfarenheterna från arbetet med Lillgrund kan kunden och andra projektutvecklare nu dra nytta av i andra vindprojekt. Det är kunskap av stort värde för den fortsatta utbyggnaden av vindkraften som fortfarande är en ung bransch i utveckling.