Energi

Kraftnät Åland

Kraftnät Åland ser till att Ålands 6 500 öar alltid har tillgång till pålitlig reservkraft

Åland, Finland

Projektfakta

Kund: Kraftnät Åland

Projekttyp: Kraftnät

Produktionskapacitet: 10 MW + 300 MVAr extra vid toppar

Vi håller skärgården levande, oavsett väder.

Krafnät Åland äger, driver, förvaltar och utvecklar Ålands kraftnät (110 och 45 kV). Nätet förser hela Ålands skärgård med elektricitet och ser till att alla har tillgång till ström, även under extrema väderförhållanden.

Ålands skärgård består av 6 500 öar och elförsörjningen ut till befolkningen är ibland både utsatt och sårbar för naturens krafter. Regionen använder till största delen vindkraft, men det räcker inte för att täcka hela behovet av energi under vinterhalvåret. En annan utmaning var oron för att högspänningsledningen till Sverige skulle kunna skadas av passerande fartyg. Reservkraften genererades från en långsam och åldrande lösning, vilket underströk behovet av en mer tillförlitlig lösning.

Med detta som bakgrund tog Kraftnät Åland regionens största investeringsbeslut i infrastruktur genom tiderna. Projektet gick ut på att skapa ett högspänningsnät med likström (HVDC) som skulle klara att leverera 100 MW (megawatts) med minimala förluster och samtidigt koppla ihop Åland med Finland. Och de bad oss på Pöyry om hjälp.

I nära samarbete förbereddes anbudshandlingar för HVDC-arbetet. Pöyry genomförde dessutom en djupanalys av förutsättningarna på havsbotten för att säkerställa att allt var klart för att lägga ner den 158 km långa undervattenskabeln. En helt ny, 110kV överföringsledning som kopplade ihop strömriktarstationen med den befintliga transformatorstationen designades av Pöyry för att göra ett så litet avtryck på den lokala jordbruksmarken som möjligt.

”Pöyry arbetade outtröttligt sida vid sida med våra egna medarbetare på det här projektet. Deras djupa expertis inom områden som HVDC, transformatorstationer och överföringsledningar kompletterade våra egna kompetensområden och gjorde samarbetet till en utvecklande upplevelse för alla inblandade”, säger Jan Kahlroth, Kraftnät Åland.

Det här samarbetet kommer att resultera i en HVDC-överföringsledning som klarar av att mata ut 100 MW plus 30 MW extra reaktiv kraft, vilket möjliggör totalt 130 MVA elektricitet. Det garanterar tillgången för Åland i minst 30 år. Projektet är beräknat att stå färdigt enligt plan i början av 2016.