Energi

Kaprun Limberg II, Österrike

Med kraftverket Kaprun Limberg II skapar Verbund i Österrike balans i elförsörjningen

Kaprun, Österrike

Projektfakta

Kund: Verbund

Land: Österrike

Projekttyp: Energiproduktion

Produktionskapacitet: 2x240 MW

Vi lagrar naturens energi för vardagens goda ting.

Verbund är Österrikes ledande kraftföretag och en av Europas största tillverkare av energi från vattenkraft. 2007 började Verbund arbeta med ett betydande vattenkraftverk med pumpmagasin, Limberg ll. Verket ska kompensera och balansera tillgången av reservkraft under lågintensiva perioder då den mesta elektriciteten produceras av vindkraftverk, något som ökar i Österrike.

Verbund valde Pöyry för att få stöd i att förverkliga sin vision i det här projektet. Valet av Pöyry baserades på ett starkt partnerskap, gott samarbete och vår expertis inom området. Uppdraget började med en förstudie, ett koncept för tillståndet och ett designförslag för genomförandet. Vi åtog oss sedan att leda och samordna anläggandet och uppförandet av de elektromekaniska delarna i projektet och agera platschef och projektledare av Limberg ll.

Resultatet är en flexibel anläggning som använder två reservoarer i Kaprun-dalen under perioder när det är låg efterfrågan, eller vid överproduktion från vind- eller solkraftverk. De fungerar som två gröna batterier som pumpar vatten från en lägre till en högre reservoar. Upplägget gör att Verbund effektivt kan balansera tillgången och därmed också se till att kraftnätet fungerar mer stabilt än tidigare.

Så här kommenterar DI Erich Wagner, Project Manager på Verbund, ”Vi litar på Pöyrys expertis, och vad som skiljer dem från andra är deras pragmatiska och öppna samarbetssätt även i komplexa och storskaliga projekt. Att Limberg ll kunde levereras ett år tidigare än vad vi hade hoppats på är väl ett tydligt bevis för just det”.