Infrastruktur

Gotthardbastunneln, Schwiez

Den 57 km långa Gotthardbastunneln öppnades för trafik 2016 av AlpTransit i Schweiz

Schweiz

Projektfakta

Kund: AlpTransit Gotthard Ltd

Land: Schweiz

Längd: 57 km

Tidsplan: Öppnades den 1 juni 2016

Genomförande av ett ingenjörstekniskt mästerverk.

Gotthardbastunneln i Schweiz är världens längsta järnvägstunnel. Tunneln ökar transportkapaciteten mellan Italien och Tyskland. Pöyry arbetade i hjärtat av tunneln, i det tekniskt utmanande Sedrun-avsnittet.

Arbetet med Gotthardbastunneln spände över mer än två årtionden. Pöyry var del av projektet redan från början. Arbetet med mittsektionen i hjärtat av tunneln krävde omfattande samarbete mellan Pöyry-teamet, kunden och övriga medlemmar av konsortiet. Kommunikation och projektledning var avgörande för att samordna de komplicerade arbetsflödena.

Hartmuth Höfle, projektledare för Alptransit Gotthard AG, berättar:

– Det som skiljer Pöyry från mängden är att de har tekniska expertkunskaper inom tunnelarbete tillsammans med erfarenhet av gruvindustrin. Den kombinationen är inte lätt att hitta. Dessutom har de en stor förståelse för de lokala förhållanden som gäller för tunneln. Detta visade sig vara en mycket attraktiv kombination.

PROJEKTETS BAKGRUND

I mer än 20 år har Pöyry arbetat med att genomföra projektet via ett stort antal specialister som bidragit till ett lyckat genomförande av ”århundradets projekt”.

Pöyry samlar olika discipliner under ett tak och erbjuder ett brett spektrum av tjänster från en enda källa inom de specialiserade fälten tunnelbygge, tunnelutrustning, järnvägsteknik och andra specialområden, till exempel lantmäteri och miljö. Bland dem som haft nytta av detta är Alp Transit Gotthard AG, som byggt den nya transalpina järnvägssträckan.

Tvärfackliga expertkunskaper

Pöyry deltog i projektet från början och arbetade med anpassningsstudier redan i mitten av 1980-talet. Pöyry agerade inom ramverket IG GBTS (Ingenieurgemeinschaft Gotthard Basistunnel Süd) under planeringen och byggledningen av det geologiskt ambitiösa Sedrun-tunnelavsnittet. Dessutom samarbetade Pöyry i stor omfattning med övriga aktörer kring tunnelutrustningen och kraftförsörjningen till järnvägen i hela tunneln.

På grund av tågens höga hastigheter skapade de överhängande ledningarna särskilda utmaningar för teamet. Genom övervakning på plats av Sedrun-nödstoppet och planeringen av säkerhetssystemen i hela tunneln, inklusive ventilationssystemet, har Pöyry gjort viktiga insatser för driftssäkerheten och tillförlitligheten i tunneln.

Undersökningar av miljöpåverkan och förslag kring åtgärder för riskreducering och återhämtning fanns också bland Pöyrys arbetsuppgifter. Pöyry samordnade implementeringsplaneringen, övervakade kravuppfyllnaden, ledde riskhanteringen och lämnade stöd i olika andra aspekter av arbetet åt Transtec, som var totalentreprenör för järnvägsutrustningen.

Smarta lösningar för komplicerade utmaningar

Under genomförandet av Gotthardbastunneln fick Pöyry bemästra varierade utmaningar som berodde på tunnelns längd, tunneltakets stora djup, de höga klipptemperaturerna samt de svåra geografiska förhållandena. Ingenjörerna tvingades tänka i nya banor avseende de metoder som tidigare använts för tunnelbyggen och i stället utveckla nya lösningar. Därför vidtogs specialåtgärder i Sedrun-avsnittet för att motverka det höga trycket i berget. Samma avsnitt innebar ytterligare logistiska svårigheter för Pöyry, eftersom den enda vägen in för tunnelbyggarna var ett 800 meter djupt schakt.

De många provborrningarna krävde stor planering och lantmäteriet, som utgjorde det viktigaste underlaget för korrekt anpassning och byggnation av tunneln, måste uppfylla strikta krav. Under planeringen av tunnelutrustningen ägnades särskild uppmärksamhet åt de variationer i tunnelns lufttryck som orsakas av tågtrafiken.

– Pöyry är stolta över att ha bidragit till det framgångsrika genomförandet av ”århundradets projekt” – världens längsta järnvägstunnel. Det här är på alla sätt en banbrytande bedrift som utgör bevis på den innovativa kapaciteten i den schweiziska konstruktionsbranschen. Förverkligandet av Gotthardbastunneln visar på nytt styrkan hos den schweiziska ingenjörskonsten, avslutar Marcel Winter, VD för Pöyry Switzerland.