Energi

Designstolpar

Trygg och kostnadseffektiv strömförsörjning med smart design från Svenska kraftnät

Stockholm, Sverige

Projektfakta

Kund: Svenska kraftnät

Projekttyp: Designade kraftledningsstolpar

Land: Sverige

En designupplevelse för Stockholms bilpendlare.

För att säkra elleveranserna i ett allt mer elberoende samhälle genomför Svenska kraftnät ett antal infrastrukturprojekt där man uppgraderar det svenska stamnätet för eltransmission.

Till ett projekt norr om Stockholm utlyste man 2008 en designtävling för två av kraftledningsstolparna. Pöyrys experter fick sedan uppdraget att omvandla designbyråns vinnande skiss till ritningar samt att projektera och konstruera stolparna.

Efter noggranna beräkningar av ståldelarnas dimensioner togs en 3D-modell fram och från den kunde man sedan exportera ritningar och materiallistor till själva konstruktionen. Kraftledningsstolpar är ytterst utsatta för väder och vind och måste klara alla tänkbara förhållanden. I just det här fallet är stolparna böjda i tre led vilket innebar mycket komplexa vinklar och påfrestningar på konstruktionen.

I de flesta fall byggs kraftledningsstolpar upp av vinkeljärn, men i det här projektet valdes en fackverkskonstruktion av stålrör vilket visade sig vara lämpligare. Denna täcktes sedan med plåtbeklädnad som ger stolparna en slät, ljus yta.

Våren 2014 restes designstolparna som håller upp en luftburen kraftledning med högsta spänningsnivå, 400 kV. Placerade på var sida om en trafikled liknar stolparna närmast en port in mot huvudstaden för alla bilister som kommer från de norra förorterna varje morgon.

Stolparna kommer bidra till säkra elleveranser i många år framöver. En kraftledningsstolpe beräknas ha en livslängd på minst 50 år, i vissa fall upp till 100 år. Samtidigt är alla erfarenheter som Svenska kraftnät och Pöyry fått genom projektet värdefulla i den fortsatta utvecklingen av effektiva, hållbara – och väldesignade – kraftledningsstolpar.