Industri

BillerudKorsnäs

Mer kapacitet med högre kvalitet, BillerudKorsnäs, Gävle

Gävle, Sverige

Projektfakta

Kund: BillerrudKorsnäs Gävle

Projekttyp: Uppgraderade kartongmaskiner

Land: Sverige

Bevarar aromen med hållbara förpackningar.

Över hela världen ökar efterfrågan på vätskekartong. En ledande leverantör är BillerudKorsnäs anläggning utanför Gävle. Med 40 års erfarenhet av tillverkning, forskning och teknisk utveckling inom detta segment erbjuder BillerudKorsnäs ett högkvalitativt och hygieniskt förpackningsmaterial som skyddar innehållet utan att dess smak eller lukt förändras.

Kontinuerligt pågår ett arbete med att förbättra processer och effektivisera hela förädlingskedjan. 2011 vände man sig till Pöyry för en uppgradering och ombyggnad av anläggningens ena kartongmaskin, PM5. Två år senare var det dags att uppgradera även anläggningens andra kartongmaskin, PM4. Uppdraget var att öka kapaciteten och höja kvaliteten på produktionen.

Den stora utmaningen var att möjliggöra en både tids- och kostnadseffektiv uppgradering. För båda projekten handlade det om cirka tolv månaders förberedelser och projektering för att sedan få allt på plats under de tolv dagar då anläggningen stod stilla. Pöyry ansvarade för beräkningar, tekniska specifikationer, ritningar, anbudshandlingar.

Den uppgraderade kartongmaskinen PM5 stod driftklar 2012 och PM4 2014. I båda projekten fanns Pöyry till hands för support vid intrimning av maskinerna efter att de tagits i drift på nytt.

Uppgraderingarna har inneburit både högre kapacitet och bättre produktkvalitet. Vätskekartongen har idag en förbättrad tryckbarhet på dess bestrukna yta.