Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

1 Oct 2018

Riskhanteringen i gruvprojekt bedömning av miljökonsekvenser

Bedömning av miljökonsekvenser för gruvprojekt som en reell del av riskhanteringen i projekt

När miljökonsekvensbeskrivningar inleds aktualiseras ofta klassiska frågor. Finns det redan tillräckligt med uppgifter om utgångsläget? Finns det tillräckligt med tid och resurser för utredningar som saknas? Har prospekteringsarbetet framskridit tillräckligt långt? Är projektet moget för bedömning – eller har projektplaneringen framskridit alltför långt utan bedömning av miljö- och sociala konsekvenser? Vid närmare eftertanke gäller frågan huruvida miljökonsekvensbeskrivningen och projektets teknisk-ekonomiska planering i realiteten fungerar tillsammans. Ett reellt samarbete är bara möjligt om projektets riskhantering leds systematiskt och effektivt – som en helhet.