Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

15 Aug 2018

Pöyry tilldelas EPCM uppdrag av SunPine för expansion av biodieselproduktion i Piteå, Sverige.

Pöyry tilldelas EPCM uppdrag (Engineering, Procurement and Construction Management Services) av SunPine för expansion av biodieselproduktion i Piteå, Sverige.

SunPine AB har tilldelat Pöyry uppdrag för engineering, procurement och construction management (EPCM) för SunPines bioraffinaderi expansionsprojekt i Piteå, Sverige. Uppdraget omfattar alla tekniska discipliner, projektledningstjänster, upphandling och byggledningstjänster. Pöyry har varit inblandad i projektets studiefas och har nu rollen att vidareutveckla projektet i enlighet med villkoren, standarden och rutinerna i den befintliga anläggningen för att bilda en enda enhet. Arbetet kommer att genomföras mellan 2018 och 2020.

SunPine har ett världsledande hållbart bioraffinaderi med en portfölj av gröna produkter som möter stark efterfrågan på marknaden. Marknaden för SunPines hållbara höga dieselbränsle växer när konsumenterna flyttar till förnybara bränslen. Att arbeta proaktivt för att utveckla och växa sin verksamhet är en del av SunPines strävan att delta i övergången till en grön ekonomi för samhället som helhet. SunPine har beslutat att investera i en helt ny anläggning intill företagets befintliga fabrik vid Haraholmen i Piteå. Kapaciteten ökar med 50 procent med andra höga dieselproduktionslinje. Cirka SEK 250 miljoner investeringar kommer att slutföras år 2020.

”Vi går en intressant framtid till mötes. Nu kan vi, tillsammans med Pöyry, realisera SunPines planerade bioraffinaderi. Pöyry kommer att komplettera oss om partner i detta arbete och vi ser fram emot ett intressant och givande projekt,” säger Ulrika Hagman, projektledare för investeringar på SunPine. ”Med ökad kapacitet kan vi ytterligare befästa SunPines position som ett världsledande, hållbart bioraffinaderi med gröna produkter,” konstaterar Magnus Edin, vd, SunPine.

"Pöyry är stolt över att kunna bidra till investeringen i den gröna ekonomin. Vårt långa samarbete med SunPine och djup kunskap om biobaserade lösningar kommer att leda till framgång för detta projekt. Vår starka säkerhetsprestanda säkerställer att genomförandet av andra Linjen kan ske när den första Linjen är i produktion. Det här Uppdraget stärker Pöyrys position ytterligare som global leverantör av biobaserade lösningar, säger Jonny Stridh, VD, Industry Business Group, Pöyry Sweden.

Ordervärdet avslöjas inte. Ordern redovisas inom Orderstock för Industry Business Group i H2 / 2018.

PÖYRY PLC

För mer information vänligen kontakta:

Jonny Stridh
VD, Pöyry Sweden AB
Tel: +46 70 583 43 51
e-post:

Magnus Edin
CEO, SunPine
Tel: +46 70 320 24 69

Visste du att: Pöyry har 60 års erfarenhet inom bioraffinering

Om Pöyry:
Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag. Vi erbjuder smarta lösningar inom kraftproduktion, transmission & distribution, skogsindustri, kemi & bioraffinering, gruv & metall, infrastruktur, vatten och miljö. Tillsammans levererar vi smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala innovationerna. Pöyrys nettoomsättning 2017 uppgick till 522 miljoner euro. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. Cirka 5500 experter. 40 länder. 115 kontor.
I 2018 är Pöyry stolt över att fira sitt 60-årsjubileum, tillsammans med medarbetare, kunder och partners.

Besök vår hemsida på www.poyry.com och följ oss på Twitter | LinkedIn | Facebook | Youtube

Om SunPine:
SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine blandas in i Preems produkt Evolution Diesel. SunPine ägs av Kiram, Preem, Sveaskog, Södra och Lawter.

För mer information, besök www.sunpine.se