Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

3 Jan 2018

Pöyry Point of View: Klarar det svenska elnätet den ökande belastningen som en elbilsflotta medför?

På bara några år har fordonsindustrin genomgått en enorm omställning mot en elektrifierad fordonsflotta. Tack vare snabbt sjunkande batteripriser har elbilar gått från att vara ett koncept, till att på allvar kunna ersätta de traditionella förbränningsmotorerna.

Vart sker laddningen?

Den stora majoriteten av laddningarna sker i anslutning till hemmet, men för att främja ett utbrett elbilsanvändande är publika snabbladdare en viktig pusselbit. För att minska laddtiderna har flera stora aktörer inriktat sig på att utveckla snabbladdare med effekter upp till 350 kW. Stora och oförutsägbara effektuttag från dessa snabbladdare kan överlasta elnätet och orsaka ett instabilt nät. I vissa fall, exempelvis i Stockholmsområdet, där elnätet redan idag är hårt belastat finns det en överhängande risk för flaskhalsbildning i elnätet vilket skulle medföra att nya snabbladdningsstationer kanske inte kan anslutas till nätet. Enligt lag är det elnätsföretagets skyldighet att tillhandahålla en nätanslutning till kund men om det finns risk för en överbelastning av elnätet kan nätanslutnigen skjutas upp tills dess att en uppgradering har skett.

Kan batterier hjälpa ett överbelastat elnät?

”Sjunkande batterikostnader öppnar nya intressanta lösningar att hantera utmaningen med laddinfrastrukturen. Att koppla ihop en laddstation med ett rätt dimensionerat batterilager mot elnätet, kan resultera i flera potentiella fördelar för både ägaren för laddstationen och för elnätsföretaget. T.ex. kan elnätsföretaget dra fördel av ett jämnare effektuttag vilket underlättar driften. Den ökande flexibiliteten som införandet av ett batterilager medför kan även skjuta upp annars nödvändiga investeringar för elnätet” säger Johan Jalvemo, chef för Transmission & Distribution, Pöyry Sverige.     

Läs mer om utmaningarna för elnätet med ett ökat elbilsanvändande i rapporten.           

Visste du att? Pöyry är med i EU-projekted EU-SysFlex vars mål är att utforma en roadmap för ett storskaligt införande av  minst 50% förnyelsebar energi till Europas elnät.

För mer information, kontakta
Johan Jalvemo, Head of Transmission & Distribution, Pöyry Sweden
Tel +46 76 76 96 415

Om Pöyry
Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag. Vi erbjuder smarta lösningar inom kraftproduktion, transmission & distribution,  skogsindustri, kemi & bioraffinering, gruv & metall, transport och vatten. Pöyrys nettoförsäljning 2016 var 530 miljoner euro och företaget är noterat på Nasdaq Helsinki (POY1V).

Omkring 5 500 experter. 40 länder. 130 kontor.