Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

5 Sep 2017

Pöyry hjälpte ett innovativt startupföretag hitta en industriell partner

Ett innovativt startupföretag och en ledande eukalyptusmassaproducent fann varandra för produktion av nya biobaserade produkter med mervärde.

Fibria, den ledande producenten av eukalyptusmassa och Spinnova, ett finländskt startupföretag som utvecklar teknologi för produktion av textilier av träfiber, meddelade nyligen att Fibria kommer att förvärva 18% av Spinnova och bli startupens partner i utveckling, produktion och marknadsföring av nya material baserade på Spinnovas teknologi. Denna allians är ett resultat av en partnersökningsprocess som sköttes av Pöyry och ett exempel på Pöyrys nära samarbete med startupföretag från bioteknologi och energi till digitalisering.  Pöyry har också ett långvarigt samarbete med Fibria genom ett flertal projektuppdrag.

Pöyrys roll var att hjälpa Spinnova hitta partnerkandidater i värdekedjan, inklusive skötsel av hela processen, analys av potentiella partners samt rådgivning i praktiska detaljer. Processen slutade med att Spinnova och Fibria fann varandra som allierade i teknikutveckling och testning med pilotförsök i förkommersiell skala av nya mervärdesprodukter som en målsättning.  

I en process som denna är det nödvändigt att vara en trovärdig och pålitlig aktör i hela fältet från globala skogsföretag till slutanvändare. Insikt om komplicerade marknader och kunskap om innovativ teknik är lika viktigt, och Pöyry har satsat mycket på att utveckla dessa färdigheter.

Spinnovas målsättning är kostnadseffektiv och miljövänlig teknik för tillverkning av textilfibrer. Tekniken använder träfibrer för att tillverka trådar och garn som kan ersätta bomull, viskos och andra råmaterial i allt från specialtextilier, förpackningar och t.ex. t-tröjor. Fibria är ett brasilianskt skogsbruksföretag och världens ledande producent av eukalyptusmassa från planterade skogar.

"Det nya partnerskapet med Fibria hjälper Spinnova att växa snabbare och stärker vår globala konkurrenskraft. Vi värdesätter mycket detta win-win-partnerskap med många strategiska synergier och en gemensam vision. Vi uppskattade att arbeta med Pöyry-teamet. De är verkligen professionella och deras hjälp var ovärderlig under partnerskapsprocessen ", säger Janne Poranen, VD och grundare av Spinnova.  

"Vi är aktiva på startupscenen och söker kontinuerligt efter nya teknologier och företag, särskilt inom bioindustri, energi och digitalisering. Vårt globala nätverk och starka relationer med stora skogsföretag ger oss möjlighet att hitta rätt partner för olika behov och koppla samman nystartade företag och investerare med gemensamma fördelar. Vi är en pålitlig partner för våra kunder och stöder dem med vår marknads- och tekniska förståelse som täcker hela värdekedjan från råvaror till slutmarknader’, säger Petri Vasara, Vice President Management Consulting, Pöyry           

Visste du att Pöyry har varit rådgivare för skogsindustrin i nästan 60 år?

För vidare information:      

Petri Vasara
Vice President, Management Consulting
Tel. +358 40 500 9553

Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag. Vi erbjuder smarta lösningar inom kraftproduktion, transmission & distribution, skogsindustri, kemi & bioraffinering, gruv & metall, transport och vatten. Pöyrys nettoförsäljning 2016 var 530 miljoner euro och företaget är noterat på Nasdaq Helsinki (POY1V). Omkring 5 500 experter. 40 länder. 130 kontor.