Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

11 Apr 2017

Pöyry ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige

Teknikkonsultbolaget Pöyry Sweden ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, vars mål är att Sverige ska vara helt fritt från fossila bränslen år 2045.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. Utifrån det nya klimatavtalet som världens länder enades om i Paris jobbar man nu för att hålla den globala uppvärmningen under två grader, med sikte på 1,5 grad.

– Vi är väldigt glada över att ett stort och brett teknikkonsultbolag som Pöyry har anslutit sig till Fossilfritt Sverige. Omställningen är till stor del ett industriprojekt och det är enormt positivt att så många tunga aktörer nu drar åt samma håll, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Förutom målen inom ramen för sin miljöcertifiering har bolaget även som mål att inkludera ett fossilfritt perspektiv i de lösningar man offererar till sina kunder, där det är relevant och möjligt. På så vis vill man lyfta frågan både hos kunder och de egna medarbetarna.

– Att ansluta oss till Fossilfritt Sverige är en naturlig utveckling av vårt engagemang i klimatfrågan. Världen behöver bli fossilfri och vi ser positivt på att Sverige går före i det arbetet. Pöyry kan och ska bidra och vi ser fram emot att tillsammans med de andra anslutna aktörerna kavla upp ärmarna ytterligare och fortsätta jobba för den kanske viktigaste omställningen i vår tid. Vi välkomnar och uppmanar  ännu fler aktörer att ansluta sig och att utmana sig själva och oss, säger Jonny Stridh, vd för Pöyry Sweden.

– Våra medarbetare brinner för miljön och klimatfrågan. Att vi ansluter oss till Fossilfritt Sverige hoppas vi kommer att stärka deras engagemang ytterligare och samtidigt bidra till att skapa fortsatt stort förtroende bland både våra kunder och anställda. Genom att ansluta oss vill vi visa att Pöyry verkligen menar allvar med att bidra till en långsiktigt bättre framtid för Sverige och hela världen, säger Frida Lanshammar, fd avdelningschef för Pöyry Swedens miljö- och arbetsmiljökonsulter.

För mer information, kontakta:
Jonny Stridh, VD Pöyry Sweden: 070-583 43 51
John Sjöström, avdelningschef Miljö & Arbetsmiljö Pöyry Sweden: 070-263 62 80

Om Fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet erbjuder en plattform för samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Målet är bland annat att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar samt att ta fram konkreta utmaningar för företag, branscher och sektorer som skyndar på utvecklingen. Initiativet har hittills över 200 anslutna aktörer. Läs mer på

Om Pöyry
Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag. Vi erbjuder smarta lösningar inom kraftproduktion, transmission & distribution,  skogsindustri, kemi & bioraffinering, gruv & metall, transport och vatten. Pöyrys nettoförsäljning 2018 var 579 miljoner euro och företaget är noterat på Nasdaq Helsinki (POY1V).
Omkring 5 500 experter. 40 länder. 120 kontor.