Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Rectangle 212 + Rectangle 212 + Rectangle 212 Created with Sketch. Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. > Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Twitter Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta. Slice 1 Created with Sketch Beta.

19 Mar 2019

Närvaro hos kunden en nyckel till framgång

Nu byggs Käppalaverket ut för att på sikt kunna rena avlopp från uppemot 900 000 stockholmare. På plats på Lidingö finns flera konsulter från Pöyry, däribland Jari Pöyhönen, med drygt 30 års erfarenhet av arbete med vattenrening i Stockholmsområdet.

Det råder febril aktivitet på Käppalaförbundets reningsverk vid Gåshaga, längst ut på sydöstra Lidingö. Redan i dag är anläggningen en av landets största med kapacitet att rena avloppsvatten från uppemot 700 000 invånare i förbundets elva medlemskommuner. Men nu investerar alltså Käppalaförbundet intensivt för att ytterligare öka kapaciteten.

För närvarande pågår ett 20-tal byggprojekt där externa konsulter bland annat hjälper till med att ta fram förslag på tekniska lösningar, förfrågningsunderlag och entreprenadkontrakt, berättar Magnus Olsson, chef för projektavdelningen på Käppalaverket.

- Det handlar om multidisciplinära konsultroller, säger han. Det här är en processanläggning vilket innebär att vi behöver konsulter som är vana vid att jobba i projekt som omfattar alla teknikområden, från arkitektur till programmering av styrsystem.

Kännedom om anläggningen

En av konsulterna från Pöyry på plats är Jari Pöyhönen från Stockholm. I hans uppdrag ingår bland annat att leda ett utvecklingsprojekt för att stärka kapaciteten hos hanteringen av så kallat överskottsslam vid toppbelastning.

I ett annat projekt är han engagerad som byggledare. Där är målet att bygga om anläggningens befintliga renshantering samt införa rens- och sandtvätt vilket ska bidra till att driften blir både säkrare och mer kostnadseffektiv. Under 2019 kommer Jari Pöyhönen också att byggleda uppförandet av en ny station för vägning av slamtransporter samt installation av luftningsutrustning i förluftningskanaler.

Bakgrunden till de aktuella investeringarna är att allt fler kommuner har valt att anlita Käppalaverkets tjänster under senare år. En annan orsak är att Storstockholms fortsatta befolkningstillväxt. En utveckling som ställer höga krav på en verksamhet som Jari Pöyhönen beskriver som väldigt speciell.

- Vi måste leva upp till kraven på utsläpp av bland annat kväve och fosfor, samtidigt som näring och energi tas tillvara och slam, biogas och värme återförs till kretsloppet. Kretsloppstänkandet är grunden för allt vi gör här. Det handlar om unika tekniska förutsättningar.

Magnus Olsson är inne på samma linje:

- Den typen av projekt som våra konsulter arbetar med förutsätter kännedom om vår anläggning och hur den är uppbyggd. Konsulterna behöver tillbringa mycket tid hos oss och ha täta kontakter med dem som driver och sköter anläggningen, säger han.

- Det är ett av flera skäl till att jag uppskattar konsulterna från Pöyry. Där finns det en kultur som uppmanar konsulterna att vara på plats ute hos kunden. Det uppskattar vi. För mig är det helt klart nyckeln till framgång.

Magnus Olsson, chef för projektavdelningen på Käppalaverket
Fotograf: Björn Leijon

Jari Pöyhönen, konsult, vattenavdelning, Pöyry

Läs också mer om:

Pöyrys vattenprojekt
Vattenförsörjning
Avloppshantering och -rening