Konsultslussen

Vi är i särklass bäst på att attrahera och introducera nya talanger till T&D branschen

10-års jubileum för ”Konsultslussen”, Sveriges mest omfattande traineeprogram inom transmission & distribution.

Den svenska energimarknaden skriker efter kompetens. Branschen tampas med kapacitetsbrist, oönskade prishöjningar, nedfallna ledningar till följd av diverse stormar samt ett konstant hot om IT-attacker mot el-näten.

För tio år sedan, 2009, startades konsultslussen för att brygga det kompetensgap som då identifierades. Det visade sig vara en mycket bra satsning och som hittills introducerat drygt 70 nyutexaminerade ingenjörer till branschen.

”Pöyry fyller ett stort tomrum här. Vi är i särklass bäst på att attrahera och introducera nya talanger till T&D branschen. Med våra 16 talanger som gick programmet 2018 säkerställer vi vår plats som den ledande konsulten inom T&D och jag vill se minst lika många deltagare under årets Konsultsluss” säger Johan Jalvemo, head of T&D Sweden, Pöyry.

Konsultslussen är ett tjugo veckors trainee program, där teori varvas med praktiska tillämpningar i pågående projekt. Programmets huvuddelar består av miljö/MKB/tillstånd, kraftledningar, stationer, systemstudier, mark/GEO och HVDC. Allt detta vävs samman i ett fossilfritt tänk, där målet är 100% förnybart 2040. Programmet grundar sig i ett stort engagemang från både chefer och seniora medarbetare som coachar och handleder de nya talangerna under hela programmets gång.

Ansökningsperioden för Konsultslussen 2019 går ut 31 mars och startdatum är 1:a september.
Annonser för Stockholm, Göteborg, Trollhättan och Luleå nås genom att klicka här.

För mer information:

Johan Jalvemo
Head of Transmission & Distribution

Anni Ulfendahl
Head of Power Lines

Tel. +46 10 474 17 00

Visste du att ... Pöyry tillsammans med Svenska kraftnät och NCC är nominerat till Årets Bygge 2019. Pöyry är konstruktör av de 109 m höga kraftledningstornen som korsar Mälaren mellan Hamra-Åker. Läs mer här.