våra medarbetare berättar

"Det finns en stor frihet och variation i arbetet som jag värdesätter mycket"

Daniel Nordgren, Projektutveckling och Processteknik Industri

"Jag har vid flera tillfällen fått möjlighet att samarbeta med specialister från Pöyrykontor i andra länder."

"Jag heter Daniel och har varit anställd hos Pöyry i Gävle sedan oktober 2011. Jag är utbildad civilingenjör i teknisk fysik och har även varit industridoktorand med en licentiatexamen i energiteknik. I rollen som processkonsult vid Pöyry får jag möjlighet att marknadsföra, sälja och driva egna mer specialistbetonade projekt och förstudier men även bidra med specialistkompetens i större industriprojekt.

Jag arbetar framför allt med bränsle- och förbränningsteknik och projekt relaterade till bioraffinaderi inom energibranschen och massa- och pappersindustrin. Ett av mina senaste projekt handlade om att föreslå olika tekniska lösningar för upprustning av en äldre fjärrvärmeanläggning. I det arbetet fanns det inslag av både projektledning, processtekniska beräkningar, lönsamhetsbedömningar och inköp av processutrustning. Just nu arbetar jag som projektledare i ett projekt som syftar till att införa bioolja som huvudbränsle till ett antal större oljeeldade fjärrvärmepannor samt att jag driver några studier rörande förbränning av rötslam i kraftverkspannor.

Pöyry är ett stort globalt konsultbolag med goda möjligheter till internationella projekt och kontakter. För min del har jag vid flertalet tillfällen fått möjlighet att samarbeta med specialister från Pöyrykontor i andra länder, och jag ingår även i ett Pöyryinternt internationellt tekniknätverk för nya biobränslen.

Det bästa med Pöyry är att det finns en stor frihet och variation i arbetet, och detta är något jag värdesätter mycket. Jag har alltid kul på jobbet!"

- Daniel