Vattenförsörjning

Vattenförsörjning

Rent vatten är en nödvändighet för alla människor över hela världen.

Tillgången till rent vatten är dessvärre inte jämnt fördelad över jorden. Vissa geografiska områden kommer att drabbas av ännu fler utmaningar på grund av klimatförändringarna.

Pöyrys långa erfarenhet inom vattensektorn bildar en gedigen grund för att adressera denna utmaning, och styrs av målet att hitta rent vatten för alla som behöver.

Vi erbjuder ett komplett utbud hållbara lösningar för vattensektorns alla behov, från studier och översiktsplaner i vattenresursförvaltning till detaljprojektering och operativt stöd inom utveckling av vattentjänster, både i stad och på landsbygd.

Miljö, socioekonomiska och hälsorelaterade aspekter beaktas, tillsammans med lämpliga tekniker, för att bilda en integrerad lösning för vattenförsörjningen.

Vi strävar alltid efter att möta behoven och förväntningarna hos kunden och samhället i vårt utvecklingsarbete.

Vår erfarenhet

  • Grund- och ytvattenstudier och modellering
  • Integrerad förvaltning av vattenresurser
  • Översiktsplaner för vattenförvaltning
  • Utveckling av vattenförsörjningsprocesser, vattennätverk, pumpstationer, reningsverk och lagringsanläggningar
  • Minimering av vattenförluster
  • Analys av icke fakturerbara vattenfraktioner

Grund- och ytvattenstudier

Inga två vattendrag eller grundvatten är identiska. Kännedom om deras individuella fysiska, geologiska, kemiska och ekologiska egenskaper och beteenden krävs för att vattnet skall kunna utnyttjas. Kvalitet, kvantitet och ekologi samt framtida beteende behöver undersökas. Det enda rimliga sättet att förutsäga framtida beteende, från översvämningsskydd till grundvattenutnyttjande, är ofta modellering. Nyckeln till en pålitlig modell är noggrann kalibrering med mätningar och undersökningar på plats.

Gemensam användning av vattenresurser

Vattenresurser används för offentlig och industriell vattenförsörjning, bevattning av jordbruksmark, som mottagare av avloppsvatten, för navigering, rekreation, fiske och vattenkraft.