Avloppshantering och -rening

Avloppshantering och -rening

Avloppshantering syftar till att undvika förorening av våra floder, sjöar och stränder och är en fundamental del av de miljöåtgärder som krävs för ett hållbart samhälle.

En hållbar avloppshantering ställer allt högre krav på kompetens, driftsäkerhet, driftkostnader och investeringar.

Förändrade krav i vattenskydd och ökad allmän medvetenhet kräver förutom de välkända traditionella processerna som använts sedan länge, även krav på innovativ teknik. De ekonomiska konsekvenserna och de ekologiska kraven bör beaktas vid val av den lämpligaste teknologin.

Pöyry erbjuder kompletta lösningar som inkluderar de mest effektiva metoderna för behandling av avloppsvatten.

Dränering och dagvattenhantering

En mängd stadsområden i olika delar av världen har drabbats av allvarliga översvämningar under de senaste åren. Medvetenheten hos ansvariga myndigheter om behovet av att skydda befolkningen från dessa situationer ökar.

Avloppsnät

Pöyry utför design och projektering av kompletta avloppsnät. Vi använder den modernaste programvaran för hydraulisk design med hänsyn till de begränsningar som finns i den urbana miljön.

Avloppsreningsverk

Pöyrys experter är aktivt involverade i design, projektering och bygg- och montageövervakning av reningsverk över hela världen, med en storlek som sträcker sig från 100 befolkningsekvivalenter till mer än fem miljoner ekvivalenter.