Vatten

Vatten

Världens städer förutses öka med 2,9 miljarder människor till år 2050, vilket medför en ständigt ökande efterfrågan på rent vatten.

Källa - UN World Water Development Report

Oavsett om du behöver oberoende strategisk rådgivning eller banbrytande designlösning, kan Pöyry leverera ditt vattenprojekt. Vi erbjuder förstklassiga konsulttjänster och teknologier för vattenförsörjning, för avloppsvattensrening och avfallshantering samt för dagvatten- och översvämningshantering.

Pöyry är den pålitliga samarbetsparten med erfarenhet från design och projektering av hundratals innovativa och effektiva avloppsvattenrenings- och avfallsanläggningar. Vi levererar kompletta koncept för VA-projekt och utvecklar vattenstrategier, från översvämningsskydd till dagvattenmodellering.

Med årtionden av erfarenhet inom vattenbranchen, kan vi möjliggöra att erbjuda konsumenterna rent vatten samtidigt som sjöar, floder och hav bibehålls för framtida generationer.

Läs mer om "Käppalaverket: Närvaro hos kunden en nyckel till framgång"

50+år

Vi har över 50 års erfarenhet
av vattenprojekt