Vägar

Vägar

Mobilitet är en global och lokal megatrend för att ansluta städer, regioner och länder, samt även produktionsprocesser, kulturer och människor. Ett högkvalitivt vägnät ger en solid grund för rörlighet.

Pöyry har lång erfarenhet inom konstruktion och övervakning av hållbara vägbyggen. Beroende på miljön och målen för den enskilda trafiken, varierar vägkategorierna från gångvägar till stadsvägar och motorvägar. Målen och lösningarna måste anpassas för både högt utvecklade områden och underutvecklade regioner.

Våra väg- och trafikingenjörer erbjuder expertis inom systemplanering för vägar, från förstudier till olika stadier av konstruktion och tillsyn. Effektivitet, trafiksäkerhet, miljövänlighet och det allt viktigare hänsynstagandet till förhållandet mellan kostnad och nytta, är några av de utmaningar som vårt team av experter angriper för att hitta en hållbar lösning för vägbygget.