Tunnlar

Tunnlar

Mervärde genom övergripande prestanda

Tunnlar är viktiga inslag i ett integrerat infrastruktursystem. Järnvägstunnlar i stadsområden är en del av komplexa offentliga transportnät som kan ge vägar för tunnelbana, pendeltåg eller större järnvägslinjer. Järnvägs- och vägtunnlar avlastar trängsel i stadskärnor. Tunnlar transporterar också vatten, avlopp och ledningar i den urbana miljön som håller samhället igång. Tunnlar är också centrala delar i produktionen av hållbar energi från vattenkraftverk.

Geoteknik och bergmekanik

Pöyrys experter erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom geoteknik och bergmekanik, baserat på global erfarenhet av att konstruera komplicerade underjordiska strukturer under svåra geologiska förhållanden.