Trafikplanering

Trafikplanering

Ständigt ökande efterfrågan på förbättrad rörlighet problematiseras av parametrar såsom säkerhet, miljöpåverkan, urbana begränsningar och begränsade resurser.

Dessa komplexa interaktioner behöver innovativa strategier för transportplanering, där hänsyn tas till olika transportsätt. Pöyry erbjuder samtliga tjänster som krävs för omfattande integrerade transportstudier och övergripande planer, vilka syftar till att utveckla framtida strategier inom alla transportslag. Denna strategi omfattar faktorer för en hållbar stadsutveckling, säkerhet, miljö och ekonomisk genomförbarhet.

Pöyrys tvärvetenskapliga tjänster understödjer hela skalan av transportplanering, från mycket tidiga konceptstudier till daglig drift.

Planer och koncept bistår i beslutsfattande, och efterföljande insatser hjälper till att utveckla och övervaka genomförande och en framgångsrik verksamhet.

Vårt team av trafikingenjörer, stadsplanerare, social- och miljöexpertis, transportekonomer och civilingenjörer arbetar tillsammans för att lösa våra kunders utmaningar.

  • Insamling av trafik- och transportdata
  • Komplexa trafikstudier och planering 
  • Integrerade transportöversiktsplaner
  • Tekniska, ekonomiska och miljömässiga genomförbarhetsstudier
  • Konceptuella studier till detaljprojektering av infrastruktur
  • Transportmodellering och trafikflödesimulering
  • Trafikstyrning
  • Intelligenta transportsystem (ITS)
  • Trafiksäkerhetsstudier
  • Genomförande och övervakning