Järnvägssystem

Järnvägssystem

Ett minskat beroende av fossilbränsle och sänkta resekostnader för konsumenterna kräver utveckling och förbättring av spårbunden infrastruktur.

Pöyrys långa och världsomfattande erfarenhet från genomförande av säkra och effektiva system för järnvägstransporter, gör att vi kan erbjuda ett komplett utbud av konsulttjänster.

Vi levererar skräddarsydda lösningar som gör det möjligt för våra kunder att uppfylla verksamhetsmål och omvandla visioner till verklighet. Med våra ingenjörers erfarenhet och know-how, kan vi erbjuda global expertis för hela järnvägsmarknaden, från persontransporter till  tunga järnvägssystem. Vår kompetens är ett resultat av mer än 35 års erfarenhet från planering, projektering och upphandling av järnvägstekniska system, inklusive samtliga systemkomponenter i järnvägsinfrastrukturen, järnvägsutrustning och drift av anläggningar.

Detta resulterar i konsekvent state-of-the-art planering i förhållande till prestanda, kapacitet och genomförbarhet samt ekonomisk effektivitet i konstruktion och drift.