Broar

Broar

En bro består av ett komplett system, naturligt integrerat i den omgivande miljön. Pöyry erbjuder fullständiga och tvärvetenskapliga ingenjörkonsulttjänster som hanterar alla byggaspekter. Vi strävar också efter att utforma broar som smälter in i en många gånger känslig omgivning.

Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster från förstudier och detaljprojektering till överynen i de sista stadierna av montaget. Vi har även expertis inom brounderhåll och -upprustning.

Tjänster

  • Jordmekanik
  • Design av fundament
  • Strukturanalys
  • Seismisk analys
  • Bedömning av lastkapacitet
  • Brounderhåll

Ekonomiska och estetiska överväganden utgör en integrerad del av vårt arbete, inklusive miljöbedömning, exempelvis buller. Inom design strävar vi efter att möta våra kunders och allmänhetens förväntningar på det visuella intrycket av våra broar.